Onstoppingsdienst Kortrijk

Reinigen en leegmaken van riolen en putten

Rioolreiniging en ontstoppingen worden, gezien onze jarenlange ervaring, efficiënt uitgevoerd. De ingezette machines zijn uitgerust met de nieuwste technologie.

Wij zorgen voor het leegmaken en ruimen van beerputten, septische putten, regenwaterputten, slibputten, vetputten, decantatieputten, bezinkputten, carwash slib, IBA, KWS-kelders, pompstations, zwembaden, waterzuiveringsstations, ...

Het afval wordt afgeleverd bij een erkend verwerkingsstation. Wij bezorgen u hiervan een verwerkingsattest.

Contact

056 77 73 65
Kappaertstraat 37, 8550 ZWEVEGEM

Ik wens info over